Kebab Donáška - Bratislava (3)

Minimálna
objednávka
8,00 €
Cena
donášky
1,00 €
Čas
donášky
60 minút
Minimálna
objednávka
10,00 €
Cena
donášky
1,50 €
Čas
donášky
105 minút
Minimálna
objednávka
10,00 €
Cena
donášky
2,00 €
Čas
donášky
90 minút