Kebab Donáška - Bratislava (2)

Minimálna
objednávka
10,00 €
Cena
donášky
1,50 €
Čas
donášky
105 minút
Minimálna
objednávka
15,00 €
Cena
donášky
2,90 €
Čas
donášky
90 minút