Kebab Donáška - Košice (2)

Minimálna
objednávka
5,00 €
Cena
donášky
0,50 €
Čas
donášky
60 minút
Minimálna
objednávka
2,00 €
Cena
donášky
1,00 €
Čas
donášky
50 minút